Emu hnědý

Ve Zvířátkově se nachází tři zástupci emu hnědého, kteří pochází z minizoo.cz. (jako např. nosálové- Riťák, Soňák a Fiona). Tito tři pobývají ve Zvířátkově něco málo přes rok. Dodneška neznáme jejich pohlaví, jelikož u emu hnědého se těžko pozná, o jaké pohlaví se jedná. Pohlaví u emu hnědého se rozeznává tak, že samice bubnuje a samec chrochtá, takže čekáme, až nám to bude ve Zvířátkově bubnovat či chrochtat nebo obojí. Emu hnědý totiž dospívá až okolo druhého až třetího roku života.

emu hnedy

Emu hnědý je největší původní ptačí druh Austrálie. Má chundelatě střapaté, splývavé šedohnědé peří a podobně jako u kasuárů je každé pero opatřeno dlouhým paostnem. Na dlouhých silných nohách najdeme 3 prsty. Malá křídla jsou skryta v peří a nemohou sloužit k letu. Ptáci se jimi za horka ovívají, aby se ochladili.

Prostředí a stanoviště

Obývají pestrou paletu biotopů od zalesněných území až po polopustinné oblasti, které jsou pro ně nejtypičtější.

Způsob obživy

Emu hnědí jsou všežraví. Upřednostňují stravu v podobě semen, pupenů rostlin a ovoce. Příležitostně požírá i hmyz, drobné ještěry a hlodavce. Při hledání potravy procestuje až neuvěřitelně rozlehlé oblasti.

Rozmnožování

Pohlavní dospělost nastává u tohoto druhu ve 2. až 3. roce života. Délka inkubace vajec se pohybuje kolem 56 dnů. Snůška čítá 5 – 15 vajec. Doba odchovu mláďat trvá 7 až 8 měsíců. V období rozmnožování se emuové sdružují do párů. Samec vybuduje mělké oválné (průměr asi jeden metr) hnízdo, které vystele trávou a větvičkami. Samice do něj nanese snůšku, kterou zahřívá pouze samec. Po celé dlouhé osmitýdenní období nežere, nepije ani nevyměšuje a žije pouze z tukových zásob, které si vytvořil v předchozím období. Při inkubaci upadá do jakéhosi stavu strnulosti, při němž snižuje teplotu těla o 3 – 4 °C, čímž je jeho ztráta vody pouze pětinová oproti normálu. V období krátce po vylíhnutí mláďat je samec velice agresivní, zahání samičku a dokonce útočí na lidi, pokud se dostanou do jeho blízkosti.

Zajímavosti

Emu je výborným běžcem. Dokáže vyvinout rychlost až 48 km/h, při které jsou jeho kroky dlouhé až 2,7 m. Stejně jako nandu dobře plave – při plavání byl pozorován i na mořském pobřeží.